Delovanje uma

Možgani predstavljajo najbolj kompleksen del človeškega telesa. Sestavljeni so iz 100 biljonov živčnih celic, to je število, ki se lahko primerja s številom dreves v amazonskem gozdu. Možgani nadzorujejo funkcije, gibanja, čutenja, obnašanja, razumevanja, učenja in inteligence. Kljub raziskavam v zadnjih letih določeni načini delovanja možganov v veliki meri še vedno ostajajo nepojasnjeni.


Na kak način zaznamo in razumemo informacije iz okolja?
Preden neka situacija povzroči našo reakcijo, informacije potujejo skozi različne kanale, potovanje in dogajanje na poti pa bistveno vplivajo na končno reakcijo posameznika. 

1. Vstop informacij iz okolja
Na prvi stopnji informacije o dogajanju iz okolja (bolečina, vročina, mraz ...) vstopijo v možgane. Na tej točki deluje zavest, ki zazna dogajanje, pri čemer ni obsojanja ali reakcije. Gre za objektivno sprejemanje dogajanja in dražljajev.

2. Kategorizacija podatkov
Na drugi stopnji se vključi percepcija, to je trenutek, ko se oblikujejo čustva in oznake. Pride do kategorizacije podatkov glede na to, kaj je našemu umu o teh podatkih znano, kaj smo se v preteklosti o njih naučili in kakšne so bile naše predhodne izkušnje.

3. Senzacija v telesu
Na tretji stopnji pride do prenosa signalov iz možganov v telo. Možgani telo obvestijo o dogajanju. V telesu se ustvari senzacija, ki je odvisna od vrednotenja informacij s strani percepcije (naučene zgodbe, vera, pričakovanja) in je lahko prijetna ali neprijetna.

4. Reakcija
Šele nato pride do reakcije. Glede na dojemanje senzacije nam je nek občutek všeč ali pa ga ne maramo. Ko nam je nekaj všeč, si želimo več. Ko nečesa ne maramo, si želimo, da se konča.

Tako je naše življenje rezultat naših lastnih dejanj in reakcij, ki so lahko fizična, s pomočjo komunikacije ali mentalna.


Praktična tehnika za razumevanje delovanja uma

Zamislimo si, da si vsak dan zapomnimo samo en boleč vtis ali situacijo. Nato se ob koncu leta, ko pogledamo nazaj, spomnimo vseh teh vtisov. Predstavljamo si, kako bi se v tem trenutku ob koncu leta počutili. Nato izmed vseh zbranih vtisov, ki smo jih izbrali čez leto, izberemo samo enega, ki se nam je najbolj vtisnil v spomin. Majhno travmo.

Samo en mičken spomin lahko vodi do velikega trpljenja. S tem ko se spomnimo tega bolečega vtisa, se odločimo dojemati in razumeti vsako prihodnje podobno dogajanje na točno določen način. Ne glede na to, kaj se zgodi, tudi če je dogodek za nas pozitiven, ga razumemo z vidika shranjene percepcije ali vzorca.

Razmislite. Kakšno je bilo vaše preteklo leto? Koliko spominov ste zbrali? Živite in reagirate na osnovi starih shranjenih zgodb in vzorcev? 

Da bi lahko občutili svežino, se je potrebno znebiti stare navlake
Poskusimo ozavestiti travmatične ali prijetne zgodbe, ki še vedno vplivajo na to, kako se v neki situaciji odzovemo. Šele ko jih zaznamo, se lahko z njimi tudi spoprimemo in jih začnemo spuščati iz svojega življenja. S tem ko spustimo stare vzorce, postanemo bolj svobodni, življenje vzamemo v svoje roke in pripravimo okolje za trajno srečo.


Nikoli ne zamudite najnovejše zgodbe in informacij!